Υπάρχει ελπίδα για τις γυναίκες μετά τα 40 έτη και 45 έτη

 

 

Δείτε περισσότερα εδώ

Δωρεά Ωαρίων

Η δωρεά ωαρίων είναι μια ανώνυμη διαδικασία και αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για δύο κατηγορίες γυναικών:

  • αυτές που δεν παράγουν πλέον ωάρια προς γονιμοποίηση
  • αυτές που παράγουν ωάρια, αλλά για λόγους που θα παρουσιαστούν αμέσως παρακάτω έχουν ανάγκη από δανεικά ωάρια

Δείτε περισσότερα εδώ.

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Νέες τεχνικές για εγγυημένη επιτυχία

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Νέες τεχνικές για εγγυημένη επιτυχία

Η αύξηση της υπογονιμότητας είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια και πλήττει 1 στα 5 ζευγάρια. Αξίζει να τονιστεί ότι το πρόβλημα αυτό αφορά και τους δύο συντρόφους και σύμφωνα με τις τελευταίες ιατρικές έρευνες υπάρχει ίδια αναλογία, 50%  ο ανδρικός παράγοντας και 50% ο γυναικείος παράγοντας .
Σήμερα πια έχουμε την δυνατότητα με τις νέες τεχνικές να αντιμετωπίσουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, με την βοήθεια των νέων τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης οι οποίες  αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες των υπογόνιμων ζευγαριών να φέρουν στον κόσμο ένα υγιές παιδί.

In Vitro Ωρίμανση Ωαρίων (IVM)
Η in vitro ωρίμανση ωαρίων (In Vitro Maturation-IVM) είναι μια νέα και αποτελεσματική μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία οι γυναίκες δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε ορμονική θεραπεία προκειμένου να παράγουν μεγάλο αριθμό ώριμων ωαρίων. Έτσι δεν χορηγούνται φάρμακα ορμονικής διέγερσης ή γοναδοτροπίνες πριν από την ημέρα της συλλογής των ωαρίων, όπως συμβαίνει σε κάθε συμβατικό κύκλο εξωσωματικής, οπότε αποφεύγονται οι ποικίλες παρενέργειες των φαρμάκων (όπως το σύνδρομο της υπερδιέγερσης των ωοθηκών και οι σοβαρές επιπλοκές που μπορεί αυτό να παρουσιάσει). Τα ανώριμα ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες της γυναίκας και ωριμάζουν στο εργαστήριο.

Τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά επιτυχίας αυτής της μεθόδου, την καθιστούν μια εναλλακτική λύση σε γυναίκες οι οποίες για διάφορους λόγους (π.χ. χημειοθεραπεία) δεν δύνανται να καταφύγουν στην κλασσική μέθοδο διέγερσης της ωοθήκης με φάρμακα.

Ταχεία Κρυοσυντήρηση Ωαρίων και Εμβρύων (Vitrification)
Μια από τις πλέον πρωτοποριακές μεθόδους που εφαρμόζονται σήμερα είναι η μέθοδος ταχείας κρυοσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων που αναφέρεται και ως υαλοποίηση (Vitrification). Πρόκειται για μια σχετικά απλή μέθοδο κατάψυξης η οποία δεν απαιτεί εξειδικευμένο και πολύπλοκο μηχανισμό. Οι συμβατικές μέθοδοι κατάψυξης δεν έχουν πάντα επιτυχές αποτέλεσμα καθώς επιτρέπουν το σχηματισμό κρυστάλλων στο εσωτερικό των κυττάρων, προκαλώντας κατά συνέπεια κάποιες βλάβες στα έμβρυα και ανεπανόρθωτες βλάβες στα ωάρια. Η διαρκής έρευνα αλλά και η εξέλιξη αυτής της μεθόδου, κατέληξαν σήμερα στο αρτιότερο σύστημα της υαλοποίησης, όπου με την εφαρμογή του επιτυγχάνεται η κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων, με τα υψηλότερα μέχρι σήμερα ποσοστά επιβίωσης που φτάνουν το 90%.

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD/PGS Preimplantation Genetic Diagnosis/Screening)
Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) είναι μια εξελιγμένη διαδικασία κατά την οποία τα έμβρυα που αποκτήθηκαν μέσω κάποιας διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ελέγχονται για γενετικές ανωμαλίες πριν από την εμφύτευσή τους στη μήτρα. Πρόκειται για μια επιστημονική μέθοδο γενετικής ανάλυσης ενός κυττάρου από το έμβρυο, προκειμένου να ανιχνευτούν τυχόν γνωστές τρισωμίες 13, 18, 21 (σύνδρομο Down), μυϊκή δυστροφία (Duecheue Becker), Hemophilia A, B, β’ μεσογειακή αναιμία, ινοκυστική νόσος, χρωμοσωμικές ανακατατάξεις (μεταθέσεις), μονογονιδιακά νοσήματα και για να γίνει προσδιορισμός φύλου για την αποφυγή μετάδοσης φυλοσύνδετων νοσημάτων στο έμβρυο (σύνδρομο του εύθραυστου «Χ», που συνδέεται με τις πιο κοινές μορφές διανοητικής καθυστέρησης).

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση εφαρμόζεται με πολύ καλά αποτελέσματα σε γυναίκες με επαναλαμβανόμενες αποβολές οι οποίες οφείλονται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες, σε γυναίκες με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην εξωσωματική γονιμοποίηση, σε γυναίκες με ιστορικό γενετικών ανωμαλιών σε προηγούμενες εγκυμοσύνες, σε ζευγάρια – φορείς φυλοσύνδετων (φυλετικών) ανωμαλιών.
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη (Assisted hatching)
Με τη νέα αυτή τεχνική αυξάνονται οι πιθανότητες εμφύτευσης των εμβρύων στη μήτρα. Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τη λέπτυνση ή τη δημιουργία μιας μικρής οπής της διαφανούς ζώνης που περιβάλλει το έμβρυο με ειδικούς μικροχειρισμούς και εφαρμόζεται κυρίως σε έμβρυα γυναικών προχωρημένης ηλικίας, τα οποία έχουν συνήθως πιο παχιά και πιο σκληρή ζώνη που εμποδίζει την εμφύτευσή τους στο ενδομήτριο.
Μεταβολομική (Metabolomics)
Πρόκειται για τη νεότερη μέθοδο που εφαρμόζεται σήμερα στο χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης και αφορά στην αξιολόγηση της αναπτυξιακής δυνατότητας των εμβρύων. Περιλαμβάνει την μεταβολική ανάλυση του καλλιεργητικού υλικού στο οποίο αναπτύσσονται τα έμβρυα και γίνεται με τη χρήση ειδικού φασματογράφου (NIR) και βιοδείκτες οξειδωτικού και ενεργειακού μεταβολισμού – χωρίς να επηρεάζονται ή να καταστρέφονται τα έμβρυα – και παρέχει πληροφορίες που βοηθούν στον ακριβή προσδιορισμό της αναπτυξιακής δυνατότητας των εμβρύων, Τα μορφολογικά γνωρίσματα δεν είναι πλέον το βασικότερο κριτήριο της επιλογής των εμβρύων πριν την εμβρυομεταφορά. Με αυτήν τη μέθοδο ελέγχεται πλέον η αναπτυξιακή δυνατότητα των εμβρύων και η ικανότητά τους να εξελιχθούν φυσιολογικά . Συνεπώς μειώνεται τόσο ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται στη μήτρα όσο και ο κίνδυνος πολύδυμης κύησης.

Η  εμπειρία μας

Με την βοήθεια των νέων τεχνικών συνήθως τοποθετούμε 2 έμβρυα που έχουν φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης και τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι εξαιρετικά υψηλά

Ένα μεγάλο ποσοστό ζευγαριών έρχονται σε εμάς και  από το εξωτερικό Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία αλλά και άλλες χώρες προκειμένου να αποκτήσουν παιδί με την βοήθεια των νέων μεθόδων ή με την μέθοδο της δωρεάς ωαρίων

INTRALIPIDS ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τελευταία 2 χρόνια εφαρμόζουμε μια τεχνική που είχε  εφαρμόσει ο βρετανός καθηγητής sir Robert Winston  το 2012

Το 2012, μία ομάδα Βρετανών, ειδικών στη γονιμότητα, χορήγησαν ενδοφλέβια λιπίδια σε 50 γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές είχαν υποβληθεί σε πολυάριθμους, ανεπιτυχείς κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Οι μισές από αυτές έμειναν έγκυες μετά τη λήψη των λιπιδίων, ενώ το ποσοστό αποβολών ήταν υψηλότερο για την ομάδα στην οποία δε χορηγήθηκαν Intralipids. Η μελέτη αυτή, αν και μικρή, θεωρήθηκε πως είχε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Τι είναι τα intralipids;

Πρόκειται για ένα διάλυμα που περιέχει 20% σογιέλαιο, 1,2% φωσφολιπίδια κρόκου αυγού, 2,25% γλυκερίνη και νερό.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα intralipids;

Κάποιες μελέτες έχουν δείξει πως η αυξημένη δραστηριότητα μίας κατηγορίας τοξικών λευκοκυττάρων (natural killer cells-ΝΚ cells ) μπορεί να επιτίθενται στα έμβρυα και ότι τα Intralipids προφυλάσσουν από το να συμβεί κάτι τέτοιο.

Επιπρόσθετα, κάποιες ανοσολογικές διαταραχές μπορεί και αυτές να έχουν αρνητική επίδραση στην υγιή εμφύτευση ενός εμβρύου ή να σχετίζονται με μία πρόωρη αποβολή. Η ενδοφλέβια χορήγηση λιπιδίων φαίνεται να προστατεύει ή και να καταπολεμά τους δύο αυτούς παράγοντες.

Η πείρα μας

Το έχουμε ήδη εφαρμόσει σε 40 γυναίκες με πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες κυρίως λόγω ανοσολογικού παράγοντα και ήδη έχουμε με μεγάλη χαρά τις πρώτες εγκυμοσύνες.

Άμβλωση και Ψυχικό πλήγμα

Βαθιές ενοχές, κρίσεις πανικού, αδικαιολόγητα κλάματα, ζήλια για τις άλλες γυναίκες που έχουν παιδιά, εφιάλτες, αίσθηση ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στη ζωή τους ή ότι «χτύπησε το καμπανάκι της γονιμότητας» και οι ίδιες δεν …

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση

Η μέθοδος της προεμφυτευτικής διάγνωσης δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η εφαρμογή της ακόμα και στην περίπτωση των αποδεδειγμένα γόνιμων ζευγαριών,…..

Επανάσταση στο τομέα της Γονιμότητας: Τα ωάρια αναπαράγονται, ελπίδες για γυναίκες μεγάλης αναπαραγωρικής ηλικίας

Σε αμφισβήτηση τίθεται ένα επιστημονικό αξίωμα πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν δεκάδες θεωρίες τα τελευταία ογδόντα χρόνια….

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εμμηνόπαυση

Ως εμμηνόπαυση ορίζεται η χρονική περίοδος στη ζωή της γυναίκας που χαρακτηρίζεται από τη διακοπή της λειτουργίας των ωοθηκών. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται σταδιακά και αρχίζει….

Πώς θα γίνετε πιο γόνιμη;

Πολλά ζευγάρια στις μέρες μας δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν και οδηγούνται σ’έναν εξαντλητικό αγώνα ιατρικών εξετάσεων.Συχνά όμως το πρόβλημα είναι πολύ απλό και μπορούν να το ξεπεράσουν χωρίς περιττές ταλαιπωρίες….

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD)

Η μέθοδος της προεμφυτευτικής διάγνωσης δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η εφαρμογή της ακόμα και στην περίπτωση των αποδεδειγμένα γόνιμων ζευγαριών, προϋποθέτει την ένταξή τους …